woensdag 28 januari 2015

Summatieve toetsenBeste ouders,
In de maand februari worden er summatieve toetsen afgenomen voor de vakken taal en rekenen. Hier wordt de basiskennis getest die de leerlingen tot nu verworven moeten hebben.
Hoe kunt u uw kind helpen?
-      sprongtoetsen nakijken
-      voldoende slaap
-      aanmoedigen 

Na de krokusvakantie krijgt u een rapport van deze toetsen.
Succes!
Juf Virginie

FEBRUARI 2015


1

2
rekenen
deel 1
3
rekenen
deel 2
4 studiedag: geen school
5
begrijpend
lezen + spreken en luisteren
6
schrijven + taalbe-schouwing
7
8

9
rekenen x en : tafels

10
11
12
13 controle-dictee (WP 13-18)

14
15Geen opmerkingen: