zaterdag 30 mei 2015

Planning eindtoetsen


4 juni       taal: spreken en luisteren


5 juni       taal: controledictee


8 juni       wiskunde: getallenkennis en meten en metend rekenen    
-          getallen afronden naar tiental of honderdtal en schatten
-          breuk nemen van een hoeveelheid (1/2 van 100)
-          tabellen en grafieken aflezen en vervolledigen
-          cijferen: + , - , x, : en schatten en omgekeerde bewerking
-          kloklezen tot 1 minuut nauwkeurig en tijdsduur bepalen
-          referentiematen en verhoudingen
-          oppervlakte en omtrek

getallenkennis: oefeningen werkschrift p. 51, 70, 71, 77
meten en metend rekenen: oefeningen werkschrift p. 47, 66, 67
oefeningen kloklezen: www.klokrekenen.nl


9 juni       taal: taalbeschouwing
-          werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd
-          werkwoorden herkennen in een zin
-          tegenwoordige tijd omzetten in de verleden tijd
-          zinnen langer maken met waar en wanneer deel
-          vraagzin, mededelende zin, uitroep en bevel schrijven
-          verwijswoorden

oefeningen in bundel

10 juni      wiskunde: bewerkingen en meetkunde
-          + / - / x / : tot 1000 hoofdrekenen met tussenstappen
-          + / - / x / : tot 1000 cijferen met schatten
-          hoeken herkennen (scherp – recht – stomp) met de geodriehoek
-          rechthoek en vierkant: eigenschappen benoemen + tekenen
-          ruimtelijke oriëntatie: plattegrond, routebeschrijving
-          constructies: plattegrond aanvullen en aanzichten benoemen

cijferen: oefeningen werkschrift p. 52, 53, 58, 59, 68, 69
bewerkingen: oefeningen werkschrift p. 32, 33, 52, 62, 63,
meetkunde: oefeningen werkschrift p. 54, 60, 61, 66, 67, 72, 73


11 juni      taal: begrijpend lezen
-          realiteit en fantasie
-          hoofdpersoon aanduiden
-          auteur achterhalen
-          teksttype aanduiden
-          info achterhalen


12 juni      taal: schrijven
-          adres en brief kunnen schrijven
-          teksttype bepalen
-          woordspin maken met sleutelwoorden
-          verhaallijn opbouwen


Veel succes !!!

Geen opmerkingen: