woensdag 25 mei 2016

Planning eindtoetsen

Beste ouders,

Het einde van het schooljaar komt stilaan in zicht!
Alle leerstof is gegeven in de klas en we gaan beginnen met de herhalings-oefeningen. Hieronder vind je een planning van de eindtoetsen, samen met de leerstof die getoetst zal worden.

9 juni       taal: spreken en luisteren

10 juni      taal: controledictee

13 juni      wiskunde: getallenkennis en meten en metend rekenen:     
-          getallen afronden naar tiental of honderdtal en schatten
-          breuk nemen van een hoeveelheid (1/2 van 100)
-          tabellen en grafieken aflezen en vervolledigen
-          kloklezen tot 1 minuut nauwkeurig en tijdsduur bepalen
-          referentiematen en verhoudingen
-          oppervlakte en omtrek
getallenkennis: oefeningen werkschrift p. 51, 70, 71, 77
meten en metend rekenen: oefeningen werkschrift p. 47, 66, 67
oefeningen kloklezen: www.klokrekenen.nl


14 juni      taal: taalbeschouwing
-          werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd (NU) en verleden tijd (TOEN)
-          werkwoorden herkennen in een zin
-          zinnen langer maken met waar en wanneer deel
-          vraagzin, mededelende zin, uitroep en bevel schrijven
-          verwijswoorden
oefeningen in bundel

14 juni      taal: begrijpend lezen
-          fictie en non-fictie
-          hoofdpersoon aanduiden
-          auteur achterhalen
-          teksttype aanduiden
-          info achterhalen

15 juni      wiskunde: bewerkingen en meetkunde
-          + / - / x / : tot 1000 hoofdrekenen met tussenstappen
-          + / - / x / : tot 1000 cijferen met schatten
-          hoeken herkennen (scherp – recht – stomp) met de geodriehoek
-          rechthoek en vierkant: eigenschappen benoemen + tekenen
-          ruimtelijke oriĆ«ntatie: plattegrond, routebeschrijving
-          constructies: plattegrond aanvullen en aanzichten benoemen
cijferen: oefeningen werkschrift p. 52, 53, 58, 59, 68, 69
bewerkingen: oefeningen werkschrift p. 32, 33, 52, 62, 63,
meetkunde: oefeningen werkschrift p. 54, 60, 61, 66, 67, 72, 73


16 juni      taal: schrijven
-          adres kunnen schrijven
-          teksttype bepalen
-          woordspin maken met sleutelwoorden
-          verhaallijn opbouwen

In de klas wordt ook alles herhaald, als er nog vragen zijn … geeft u mij maar een seintje!

Veel succes !!!          
 Juf Virginie

Geen opmerkingen: